sile tekan nihh sebelum bace ok...

Tuesday, April 28, 2009

TIPS SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN

Rantaian Nilai, Komponen sistem maklumat, kamus data,
prosedur carta alir, kebaikan pangkalan data, pandangan logikal dan fizikal, salah laku komputer, teknik-teknik fraud, lukis carta alir sistem kitaran belian - kaedah manual dan komputer,
kriteria kepercayaan dan keutuhan, SDLC, fASA Pembangunan - fizikal dan logikal, salah perilaku....

No comments: